«Քվանտ» վարժարանի հեռավար դպրոց

Երևան, Բագրատունյաց 23/2
Ընդունարան

+374 10 42 22 17

info@quantum.am
Տեղեկատու

+374 10 46-03-91

hr@quantum.am

Նորություններ

Տեղի ունեցավ աշակերտական խորհրդի անդրանիկ նիստը

08.10.2015

Տեղի ունեցավ աշակերտական խորհրդի անդրանիկ նիստը

Այսօր «Քվանտ» վարժարանի նոր մասնաշենքի դահլիճում տեղի ունեցավ վարժարանի աշակերտական խորհրդի 2015-2016 ուստարվա անդրանիկ նիստը, որին ներկա էին խորհրդի նախագահական կազմը, դասարանների ավագներն ու նրանց օգնականները, տնօրինության ներկայացուցիչներ:

Ուշադրություն

08.10.2015

Ուշադրություն

Սույն թվականի հոկտեմբերի 10-ին` ժամը 14:00-ին, «Քվանտ» վարժարանի նոր մասնաշենքի դահլիճում տեղի կունենա վարժարանի պատմության ուսուցիչ Միքայել Մալխասյանի «Պատմաժողովրդագրական ուսումնասիրություն» և «Կարսի մարզի բնակչությունը (1877-1917 թթ.)» գրքերի շնորհանդեսը:

Միջոցառումներ

Մեկնարկում է տարրական դպրոցի ինտերակտիվ ուսուցման համակարգը

03.06.2015

Մեկնարկում է տարրական դպրոցի ինտերակտիվ ուսուցման համակարգը

Սույն թվականի հունիսի 15-ից մեկնարկելու է կայքի ինտերակտիվ դասընթացների բաժինը տարրական դպրոցի համար:

Ավարտական միջոցառում

03.06.2015

Ավարտական միջոցառում

«Քվանտ» վարժարանի տարրական դպրոցի առաջին դասարանի առաջին շրջանավարտները ուսումնական տարին կամփոփեն գեղեցիկ միջոցառմամբ:

Մեր վարժարանը

«Քվանտ» վարժարանը
Հայաստանի Հանրապետության

փորձարարական, ոչ պետական առաջին դպրոցն է, որն սկսել է գործել 1991թ. սեպտեմբերից (արտոնագիր հ. 001): Վարժարանի շրջանավարտներն ստանում են պետական ատեստատ: Այսօր վարժարանի 32 դասարաններում սովորում է շուրջ 500 աշակերտ: Վարժարանում գործում են տարրական (1-4-րդ), միջին (5-9-րդ) և ավագ (10-12-րդ) դասարաններ: Տարրական և միջին դասարաններում ուսումնական ծրագրերի հիմքում ընկած են պետական հանրակրթական դպրոցների համապատասխան ծրագրերը: Վարժարանի ավագ դասարաններում ուսուցումը տարվում է տարբերակված ծրագրերով` հետևյալ հոսքերով. ֆիզիկամաթեմատիկական, քիմիակենսաբանական, պատմաբանասիրական, տնտեսագիտական, Միջազգային բակալավրիատի «Դիպլոմա» ծրագիր, ընդ որում առաջին չորս հոսքերը գործում են 10-րդ դասարանից սկսած, իսկ հինգերորդ` միջազգային հոսքը` 11-րդ դասարանից սկսած:

Ուսումնական ծրագրերը կազմված են միջնակարգ կրթության և բուհերի ընդունելության ծրագրերի հիման վրա այնպես, որ աշակերտը լրիվ միջնակարգ կրթություն ստանալուն զուգահեռ պատրաստվի նախընտրած բուհի ընդունելության քննություններին: