Ձմեռային քննաշրջանի խորհրդատվությունները

12.01.2023

Հարգելի՛ քվանտականներ, ներկայացված է մայրենիի, հայոց լեզվի, մաթեմատիկայի, անգլերենի, ռուսաց լեզվի, պատմության, ինֆորմատիկայի, քիմիայի և բնագիտության, աշխարհագրության, ֆիզիկայի, կենսաբանության ձմեռային քննաշրջանի խորհրդատվությունների ժամանակացույցը։